Grupowe ubezpieczenie na życie

W pracy na terenie biura podróży, banku czy szkoły spotyka się możliwość ubezpieczenia grupowego. Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy jest kluczem efektywnego działania na rzecz przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie grupowe zapewnia ochronę pracownika i pracodawcy. Kilkanaście złoty w miesiącu zagwarantują zespołowi spokój i ochronę. Pozwala to skupić się jedynie na powierzonych obowiązkach. Grupowe ubezpieczenie pozwala na wypłatę świadczenie w momencie naturalnego zgonu ubezpieczonego, śmierci będącej skutkiem nieszczęśliwego wypadku lub w momencie wystąpienia trwałego uszczerbku wynikającego z tej samej przyczyny.
Zakres ubezpieczenia można poszerzyć o dodatkowe opcje w postaci:

  • leczenia w momencie ciężkiej choroby,
  • leczenia szpitalnego wynikającego z następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • świadczenie na rzecz szczęśliwego zdarzenia np. narodzin dziecka.

W celu zawarcia polisy grupowej potrzebna jest określona liczba osób zależna od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Osobami ubezpieczonymi mogą zostać:

  • klienci biura podróży,
  • kredytobiorcy danego banku,
  • pracownicy firmy,
  • dzieci w przedszkolu, uczniowie.

Warto wspomnieć, że w momencie zawarcia ubezpieczenia grupowego to pracodawca czy bank są ubezpieczającymi. W związku z tym mowa o umowie zawartej na cudzy rachunek. Właścicielem polisy nie jest zatem Ty sam. Zamiast wniosku zawarcia umowy ubezpieczeniowej otrzymujesz wspomnianą wcześniej deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.