Istotne zmiany w dokumencie prawa jazdy

Dotychczasowy dokument prawa jazdy posiadał informacje na temat danych osobowych kierowcy, miejsca zamieszkania, posiadanych uprawnień czy ważności posiadanego dokumentu. Od 4 marca 2019 roku została wprowadzona istotna zmiana,według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 roku dotyczącego zmiany wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami zniesiono obowiązek wymiany dokumentu prawa jazdy. W związku z tym w momencie zmiany miejsca zamieszkania czy też nazwy zamieszkałej ulicy nie jest konieczna wymiana powyższego dokumentu. Zniesiony obowiązek łączył się z poniesieniem kosztów wymiany dokumentu w postaci kosztu równego 100 zł. Jednakże wprowadzone udogodnienie to oszczędność pieniędzy oraz czasu. Po wprowadzeniu zaistniałych zmian dotychczasowe dokumenty są w pełni ważne aż do zakończenia terminu ich ważności. Zatem dokumentów nie trzeba wymieniać z racji przeniesienia dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Wzór prawa jazdy wydanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

prawo jazdy 1
prawo jazdy 2

 

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. U. poz. 406)

Prawo jazdy wydane przed dniem obowiązującego rozporządzenia zachowuje ważność przez wskazany okres oraz nie podlega wymianie na skutek zmiany adresu zamieszkania  właściciela dokumentu. Ponadto osobom, którym wnioski o wymianę prawa jazdy nie zostały uwzględnione przed dniem wejścia rozporządzenia należy wydać prawo jazdy zgodne z wzorem niniejszego rozporządzenie.

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, www.blog.obau.pl (odczyt 06.03.2019)