abstract-america-architecture-161887

Zgodnie z art. 73 ustawy Prawa budowlanego katastrofa budowlana to gwałtowne, niezamierzone zniszczenie obiektu budowlanego lub też jego części. Mowa również o zniszczeniu konstrukcji rusztowań, wykopów czy elementów ścianek szczelnych. Katastrofą budowlaną nie jest jednak uszkodzenie element wbudowanego w obiekt budowlany, nadający się do naprawy, awaria instalacji czy zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkiem. Postępowanie związane z przyczynami czy okolicznościami katastrof budowlanych prowadzone jest za pośrednictwem właściwego organu nadzoru budowlanego – powiatowego bądź wojewódzkiego inspektor nadzoru budowlanego.

W Polsce w latach 2000-2017 wystąpiło 7115 katastrof budowlanych. Początkowe 5 lat analizy wykazują średnio 186 katastrof rocznie. Kulminacyjną liczbę katastrof odnotowano w roku 2008 było ich aż 1113. Nieco mniej zaistniało na przełomie 2010 a 2011 roku. Wówczas ilość katastrof budowlanych oscylowała w granicach od 648 do 731 katastrof.

W ostatnim roku analizy odnotowano 627 katastrof budowlanych. Największa ilość dotyczyła obiektów oddanych już do użytku. Przyjęły one postać:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków gospodarczych,
  • budynków murowanych,
  • budynków o niewielkiej kubaturze. 

Katastrofy budowlane miały miejsce w każdym z polskich województw. Natomiast ich największą liczbę zaobserwowano w województwie wielkopolskim – 208, pomorskim – 98, mazowieckim – 78, łódzkim – 58. Najmniejszą ilością katastrof budowlanych zaobserwowano w województwie warmińsko – mazurskim oraz podkarpackim. Zdarzenia losowe były główną przyczyną katastrof budowlanych. W roku 2017 z tego powodu wskazano 536 katastrof budowlanych. Mowa o zdarzeniach w postaci intensywnych opadów, silnych wiatrów, uderzeń pioruna, osuwania ziemi jak i tych wynikające z działań ludzkich np. pożar, wybuch gazu, wybuch kotła.


https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/katastrofy_budowlane_w_2017_r._-_bip.pdf