Sztuczna inteligencja testowana w ubezpieczeniach, Boty przyjmujące telefoniczne zgłoszenia szkody

Zakłady ubezpieczeń wprowadzają do swego biznesu sztuczną inteligencję. Konieczność ta wynika z potrzeby przetwarzania danych jak i powtarzanych rutynowo procesów. Sztuczna inteligencja stanowi niesamowity potencjał w zwiększeniu wartości ubezpieczeń. Bowiem robotyzacja dąży do zamiany standardowych procedur. W związku z tym czynność ubezpieczenia będzie przypominała obsługę rachunku bankowego za pośrednictwem Internetu.


Niegdyś sztuczna inteligencja była odbierana jako wizja przyszłości kojarzona z filmami science fiction. Obecnie otaczamy się technologią ułatwiającą rozwiązanie codziennych spraw. Przykładem jest Siri w iPhone, będący świetnym kompanem rozmowy – bez problemu odpowiada na pytania o aktualnej pogodzie czy aktualnym programie telewizyjnym. Sztuczna inteligencja znalazła również zastosowanie w ubezpieczeniach co doprowadziło do zaistnienia branży określanej jako insurtech. W założeniach to wirtualny agent, który zajmie się przyjęciem zgłoszenia na temat szkody. Insurtech jest branżą łączącą twórców technologii, tradycyjnych ubezpieczeń czy przedstawicieli start-upów. Start-upy za pośrednictwem sztucznej inteligencji ułatwiają pracę ubezpieczycieli poprzez usprawnienie obsługi klienta czy wirtualizację systemu ubezpieczeń.


Na początku Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają w planie zautomatyzować proces ubezpieczenia, pomagając w świadczeniu usług. Co za tym idzie podpisywanie umów czy rozliczanie polis stanie się szybsze. Za pośrednictwem analizy danych oraz ocenie zaistniałych konsekwencji, roboty uzyskają lepszą kontrolę nad ryzykiem W dalszych planach sztuczna inteligencja pomoże opracować nowe rozwiązania ubezpieczeniowe. Dzięki temu przedsiębiorstwa lepiej analizują zagrożenia i doskonalą swe bezpieczeństwo. Natomiast ubezpieczyciele mogą dokładniej identyfikować powstałe zagrożenia. 


Przykładem ubezpieczyciela prowadzącego testy nad sztuczną inteligencją jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta. Użyte narządzie pozwoli analizować zdjęcia z zaistniałych szkód komunikacyjnych. Na początku analizie zostaną poddane uszkodzone elementy karoserii, następnie sztuczna inteligencja oszacuje wartość odszkodowania. Warta zdecydowała się również na inny projekt. Mowa o bocie obsługującym infolinie. Otóż klient chcący zgłosić szkodę za pośrednictwem infolinii zostanie obsłużony za pośrednictwem bota przy użyciu systemu rozpoznania mowy – przyspieszy to czas oczekiwania przyjęcia zgłoszenia. Dalsza część rozmowy odbywa się z pracownikiem, to on oferuje możliwe opcje zorganizowania usługi czy rozliczenia szkody.

 

Źródło: http://profu.pl/rynek-ubezpieczen/sztuczna-inteligencja-w-ubezpieczeniach/

http://blog.obau.pl/warta-nowe-technologie-przynosza-korzysci-zarowno-dla-firm-jak-i-jej-klientow/