Ubezpieczenie domu letniskowego

Zgodnie z art. 29 punkt 2a Ustawy Prawo Budowlane nieruchomości są  to „wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku”. Po zmianach przepisów, do których doszło w 2015 roku domki letniskowe, nie wymagają już pozwolenia na budowę. Niestety nie oznacza to, że można jako domek letniskowy wybudować cokolwiek. Jeśli nie ubiegamy się o pozwolenie domek powinien spełniać poniższe warunki:

 1. Budynek, który chcemy postawić musi być obiektem wolnostojącym oraz parterowym
 2. Jego powierzchnia nie może być większa niż 35 mkw.
 3. Ilość domków na każde 500 mkw. działki nie może być większa niż jeden

Jaką ochroną objęć dom letniskowy ?

Tak samo jak w ubezpieczeniu domu na stałe zamieszkałego, odpowiedzialność Towarzystw obejmuje ryzyka:

 1. powodzi,
 2. pożaru,
 3. huraganu,
 4. zalania,
 5. zapadania i osuwania się ziemi,
 6. śniegu,
 7. gradu,
 8. eksplozji,
 9. trzęsienia ziemi,
 10. lawiny,
 11. upadku statku powietrznego,

Dodatkowo można zawrzeć klauzulę kradzieżową.

Pamietaj !!

Ze względu na czasowy okres zamieszkania Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie zapłaci:

 1. za sprzęt komputerowy i audiowizualny
 2. za biżuterię i inne przedmioty wartościowe
 3. za zamarzanie instalacji wewnętrznych

 

Zapraszamy do naszego biura

Centrum Dobrych Ubezpieczeń Agnieszka Kubacka

ul. Waszyngtona 20 lok 10, 42-217 Częstochowa

tel. 572 506 907