Ubezpieczenie domu mieszkalnego

W ofercie Centrum Dobrych Ubezpieczeń znajdziecie Państwo szeroką ofertę ubezpieczeń domu mieszkalnego i mieszkań, które gwarantują bezpieczeństwo Tobie i całej Twojej rodzinie. W ofercie ubezpieczenia domu oferujemy dodatkowy, szeroki zakres ochrony, który zapewni komfort i bezpieczeństwo: odpowiedzialność cywilna w życiu prywatny,, NNW oraz pełny zakres usług assistance (np. pomoc medyczną, techniczną).

W ramach ubezpieczenia zapewniamy ochronę miedzy innymi:

 • budynków i lokali mieszkalnych – także tych w budowie
 • murów od ognia i innych zdarzeń losowych
 • wyposażenia mieszkań
 • mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • mienia ruchomego od kradzieży i rabunku
 • szyb i luster od stłuczenia i pęknięcia
 • ochrony prawnej
 • ogrodzeń od dewastacji
 • OC w życiu prywatnym
 • NNW

Zakres ubezpieczenia i przykładowe różnice między Towarzystwami ubezpieczeniowymi:

 • pożar, lawina, powódź, zalanie, upadek statku powietrznego, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, implozja, trzęsienie ziemi, wybuch, spływ wód po zboczach  (powyższe zdarzenia dostępne są w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym w podobnym zakresie)
 • ciężar śniegu lub lodu  (występuje w różnych zakresach od 5% do 100% SU. TU odpowiada za uszkodzenie konstrukcji i elementów nośnych budynku, lub w innych TU także za uszkodzenie stałych elementów zewnętrznych budynków)
 • deszcz nawalny  (w tym przypadku odpowiedzialność różni się w definicjach, sprawdzana jest wówczas skala intensywności opadów)
 • dym i sadza  (różnica polega na wysokości wypłacanego odszkodowania w zależności od rodzaju szkody)
 • pękanie rur na skutek mrozu  (nie wszystkie TU obejmują to zdarzenie ochroną)
 • przepięcie  (jedne TU odpowiadają za każdy wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej a inne tylko z tytułu wyładowań atmosferycznych)
 • silny wiatr ( huragan ) (w zależności od siły wiatru od 10.8 m/s a inne od 22.5 m/s)
 • wandalizm/dewastacja   (nie każde TU ma w swoim zakresie ryzyko graffiti)
 • terroryzm   (nie wszystkie TU mają to ryzyko w swoim zakresie)

Zapraszamy do naszego biura

Centrum Dobrych Ubezpieczeń Agnieszka Kubacka

Waszyngtona 20 lok 10, 42-217 Częstochowa

tel. 572 506 907

Przeczytaj KONIECZNIE !!

Obowiązki jakie narzuca prawo na właściciela budynku prywatnego.