Ubezpieczenie domu w budowie

Na czym polega ubezpieczenie domu w budowie?

Polisa ubezpieczeniowa daje gwarancję ochrony wznoszonego budynku i innych budowli w obrębie danego placu budowy. Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje tzw. zdarzenia losowe, na które nie ma się wpływu. Są to m.in.: pożar, powódź, zalanie, huragan, grad, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pioruna. Ubezpieczenie domu w budowie wybieramy jako ryzyko w ramach ubezpieczenia domu i mieszkania.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest do w budowie czyli budynek mieszkalny, nowo wznoszony, także rozbudowywany lub nadbudowywany. Budynek jest domem w budowie od momentu rozpoczęcia prac tzw. przygotowawczych albo prac budowlanych udokumentowanych wpisem do dziennika robót do zakończenia budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie. 

Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje ochroną nie tylko same mury budynku, ale także można ubezpieczyć  zamontowane elementy wyposażenia takie jak: podłogi, glazury, kominek, armatura sanitarna, stolarka drzwiowa i okienna, parapety, tynki, instalacje podtynkowe itp. oraz materiały budowlane zgromadzone na terenie budowy.  Ochronie ubezpieczeniowej podlegają także zlokalizowane na tej samej działce budynki gospodarcze (np. garaż, szopa) oraz inne budowle takie jak ogrodzenie, basen czy altana. Działka, czyli grunt, na którym budowany jest dom i inne budowle nie jest objęty ochroną. 

Jaki jest zakres ochrony?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest inny u różnych ubezpieczycieli. Przed podjęciem decyzji o zakupie polisy, należy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na limity i wyłączenia odpowiedzialności. W każdej polisie domu w budowie znajduje się standardowo ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, osuwisk ziemnych czy upadku statku powietrznego. Dodatkową opcją jest ochrona na wypadek powodzi, deszczu nawalnego, ubezpieczenia wandalizmu stałych elementów budynku w budowie i stałych elementów działki.  Standardem jest też, że z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za przesiąkanie wód gruntowych i szkody powstałe na skutek postępowania niezgodnie z prawem budowlanym. 

Co można ubezpieczyć przed kradzieżą z placu budowy?

Ochrona przed kradzieżą z włamaniem możliwa jest dopiero wtedy, gdy dom w budowie osiągnie stan surowy zamknięty (czyli zostaną zamontowane drzwi i okna) oraz zostaną zainstalowane zabezpieczenia antywłamaniowe (np. drzwi z atestem). W tym przypadku w budynku nie może być żadnych niezabezpieczonych otworów czy zabezpieczonych tylko tymczasowo. Drzwi powinny być pełne, a jeśli mają szklane elementy, to konieczne jest ich zabezpieczenie tak, by wejście do środka czy otwarcie zamka przez dziurę wybitą w szybie nie było możliwe. Jako pełne traktowane są przeszklone drzwi wykonane ze szkła antywłamaniowego o klasie odporności przynajmniej P3. Drzwi muszą posiadać co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden, ale z atestem. Takie zabezpieczenia są konieczne, by możliwe było ubezpieczenie domu w budowie od kradzieży. 
Zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń obniża wysokość składki za polisę. Zabezpieczenia, które zapewniają zniżki to m.in.: zabezpieczenie okien (np. żaluzje z atestem, kraty, szyby co najmniej klasy P3), drzwi antywłamaniowe, alarm, stały dozór agencji ochrony mienia, monitoring.

Na co należy zwrócić uwagę?

Przed wyborem konkretnej polisy warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Oczywistym jest, że polisa nie działa w przypadku prowadzenia robót budowlanych bez zgłoszenia do urzędu gminy czy błędów konstrukcyjnych. Ochroną nie są także objęte zdarzenia będące skutkiem aktów terroryzmu, wojny i niepokojów społecznych. 

Po drugie, należy sprawdzić zapisy dotyczące franszyzy integralnej (warunkowej). Jest to kwota, do której wysokości ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe szkody. Jeśli wartość szkody będzie wyższa, to wypłacona zostanie cała należna kwota. Jej celem jest wyeliminowanie likwidowania drobnych szkód, gdyż zazwyczaj koszt likwidacji takiej szkody przekracza jej wartość. Franszyza integralna może być podana kwotowo lub procentowo. 

Trzecią kwestią jest udział własny w szkodzie, czyli z góry określona w warunkach ubezpieczenia część wartości szkody, jaką ubezpieczający zobowiązuje się pokryć. Może być wyrażony kwotowo lub procentowo. Wielu ubezpieczycieli stosuje obligatoryjny udział własny. Zatem w sytuacji powstania szkody odszkodowanie jest zazwyczaj pomniejszone o tenże udział.

 

Zapraszamy do naszego biura

Centrum Dobrych Ubezpieczeń Agnieszka Kubacka

Waszyngtona 20 lok 10, 42-217 Częstochowa

tel. 572 506 907