Ubezpieczenie na życie

Centrum Dobrych Ubezpieczeń ofercie ubezpieczeń na życie ma zarówno ubezpieczenia ochronne, które zapewnią wsparcie Państwu i Państwa rodzinie w trudnych momentach życiowych oraz oszczędnościowe, umożliwiające zgromadzenie gwarantowanego kapitału na przyszłość.

Proponowane przez nas ubezpieczenia na życie:

 

·    indywidualne ubezpieczenie na życie

·    ubezpieczenie ochronne

·    grupowe ubezpieczenie na życie

·    ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 

 

Na rynku jest wiele dostępnych ubezpieczeń na życie, które w zależności od wybranego zakresu zabezpieczają finansowo Ubezpieczonego i Jego Rodzinę.

Pamiętaj aby zadbać o swoje życie, zdrowie, rodzinę i dom, ponieważ to w życiu jest najważniejsze. Zapewnij środki finansowe na utrzymanie rodziny i zapewnić jest stabilną przyszłość. Życie jest jednak nieprzewidywalne. Mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje, których konsekwencje zachwieją tą stabilnością . Może to być choroba, nieszczęśliwy wypadek lub zawał serca. 

 

                                                                   

Zapraszamy do naszego biura:

Centrum Dobrych Ubezpieczeń Agnieszka Kubacka

ul. Waszyngtona 20 lok 10,  42-217 Częstochowa

 tel. 572 506 907