Ubezpieczenie NNW w życiu prywatnym

Ubezpieczenie NNW zapewni środki finansowe na skutek nieszczęśliwego wypadku. Nieszczęśliwy wypadek to gwałtowne i niespodziewane zdarzenie, będące przyczyną bezpośredniego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy własnej śmierci. Nieszczęśliwy wypadek nie jest zależny od woli ubezpieczonego lub stanu jego zdrowia. Zatem jest spowodowany jedynie przyczynami zewnętrznymi. Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku stan zdrowia znacznie się pogorszy, wówczas ubezpieczony może liczyć na wypłacenie należytego odszkodowania. Szczęście w nieszczęściu, gdy ubezpieczony ulegnie jedynie kontuzji w wyniku której jest w stanie funkcjonować normalnie. Gorzej, gdy po doznanym wypadku będzie musiał leżeć w szpitalu lub domu z zakazem wykonywania domowych czy zawodowych obowiązków. Ubezpieczenie NNW w życiu prywatnym zapewni wsparcie finansowe w momencie wypadku lub utraty zdrowia. Ubezpieczenie to można wykupić na rok lub na czas krótszy wynikający z podróży wakacyjnej czy służbowej. W Wyniku ubezpieczenia NNW ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe w wyniku następujących zdarzeń:

  • śmierć,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • zakup sprzętu ortopedycznego,
  • pobyt w szpitalu

Oprócz wsparcia finansowego ubezpieczony może liczyć na pomoc assistance w postaci:

  • pomocy psychologa,
  • pomocy medycznej,
  • opieki nad dziećmi,
  • opieki nad zwierzętami,
  • konsultacji poprzez infolinię medyczną.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dostępny dla każdego, bez względna wiek, wykonywanej pracy zarobkowej czy uprawianego sportu. NNW jest formą zabezpieczenia osoby indywidualnej oraz całej rodziny. W przypadku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacone świadczenie stanowi dodatkowe zabezpieczenie, pomagające w uregulowaniu rachunków, spłacie kredytów czy pokrycia kosztów opieki lekarskiej.