Ubezpieczenie samochodów osobowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej samochodu osobowego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Dodatkową opcją dla kierowców jest ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku, zniszczenia, uszkodzeń czy kradzieży zwane ubezpieczeniem Autocasco. Towarzystwa ubezpieczeniowe w odniesieniu do OC mają identyczne zasady odpowiedzialności. Różnice występują w ubezpieczeniach dobrowolnych, których warunki określone są przez zakłady ubezpieczeniowe. Ich działanie reguluje zasada konkurencji. Natomiast przedmiotem negocjacji jest cena ubezpieczenia. Każdy z ubezpieczycieli indywidualnie określa ceny OC jak i ASS, NNW czy AC. W związku tym najlepiej skorzystać z pomocy multiagencji posiadającej w swym portfelu szereg różnorodnych ofert ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie AC samochodu osobowego

Ubezpieczenie autocasco nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jednakże jeżeli samochód jest nowy, wartościowy, należy do popularnej marki bądź parkowany jest w niestrzeżonym miejscu należy pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia autocasco. Nie każde auto może posiadać owe ubezpieczenie. Szczególną trudność z wykupieniem AC mają posiadacze starszych aut – nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe podejmują się ubezpieczenia takiego pojazdu. Ponadto podobny problem mogą mieć właściciele samochodu z kierownicą po stronie prawej.

Zakres ubezpieczenia AC dla samochodu osobowego

Autocasco obejmuje swym zakresem szkody oparte na zniszczeniu, uszkodzeniu czy utracie pojazdu lub jego wyposażenia w wyniku zdarzeń takich jak:

 • zderzenie z innym pojazdem,
 • zderzenie z przedmiotami, osobami, zwierzętami,
 • kradzież pojazdu lub jego wyposażenia,
 • pożar lub wybuch,
 • uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie,
 • działanie sił zewnętrznych w postaci powodzi, gradobicia, wichur.

Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają szeroki zakres ubezpieczeń z zakresu Autocasco. Od minicasco gwarantującego zabezpieczenie jedynie podczas najpoważniejszych szkód po pełną wersje AC tak zwaną All risk, w której występuje odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, nie zapisane w wykazie wyłączeń. Właściciele nowych aut często decydują się na pełne autocasco w cel uniknięcia wysokich kosztów napraw auta z własnej kieszeni. Jeżeli jednak samochód ma kilkanaście lat dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie zakresu ubezpieczenia AC do minimum – jedynie do kradzieży i szkody całkowitej.

Ubezpieczenie ASSISTANCE samochodu osobowego

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zapewniającym ubezpieczonemu wsparcie w zakresie serwisu, uzyskania informacji czy opieki medycznej. Pomoc udzielana za pośrednictwem assistance polega na działaniach w postaci:

 • naprawy pojazdu,
 • złomowania pojazdu,
 • udostępnieniu informacji o najbliższym serwisie,
 • uruchomienia silnika,
 • kierowcy zastępczego,
 • wynajmu zastępczego pojazdu,
 • holowania,
 • dostarczenia paliwa,
 • zakwaterowania w hotelu.

Wielu ubezpieczycieli dołącza bezpłatnie do ubezpieczeń OC podstawowy zakres assistance jednak zakres pomocy jest ograniczony. Najczęściej za darmo można skorzystać z holowania do określonej odległości, informacji telefonicznej dotyczącej auta zastępczego czy zorganizowania i opłacenia do określonej kwoty naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW dla kierowcy samochodu osobowego

Przedmiotem ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest zdrowie oraz życie ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas wsiadania oraz wysiadania z pojazdu zawartego w umowie jak i podczas rozładunku, załadunku,  naprawy czy postoju na trasie czy w skutek pożaru, upadku wybuchu wynikającego z wewnętrznych przyczyn.

Zakres ubezpieczenia NNW dla kierowcy samochodu osobowego

Ubezpieczenie obejmuje zakresem następujące zdarzenia:

 • śmierć ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • koszty leczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem

Ustalenie wysokości świadczenia NNW dla kierowcy samochodu osobowego

 • śmierć ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu – 100% sum ubezpieczenia,
 • częściowy uszczerbek na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia na każdy 1% uszczerbku,
 • całkowita niezdolność do pracy i nauki – wypłata zasiłku dziennego,

Ubezpieczenie Auto Szyby

Ubezpieczeniem szyb to kolejne z ubezpieczeń dobrowolnych. Zakresem zostaje objęta szyba czołowa, boczna, tylna samochodu. Ubezpieczenie dotyczy przede wszystkim terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rzadziej zdarza się by ubezpieczenie działało poza granicami kraju. Zakres ten oferuje jedynie kilka towarzystwa.

Zalety ubezpieczenia Auto Szyby

 • brak utraty zniżek na autocasco,
 • naprawa lub wymiana szyby w profesjonalnym warsztacie,
 • możliwość wymiany szyby za odpowiednią sumę ubezpieczenia (suma zależna jest od wybranego towarzystwa)

UWAGA

Coraz częściej skorzystanie z wymiany szyby samochodowej lub jej naprawy jest jednoznaczne z utratą zniżek ubezpieczenia AC. Warto pamiętać, że szkoda z ubezpieczenia szyb nie ma wpływu na zniżki AC jedynie w momencie kontynuacji ubezpieczenia w tym samym zakładzie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie szyb w samochodzie ile to kosztuje?

Towarzystwa ubezpieczeniowe za niewielką dopłatą oferują ochronę szyb w momencie wykupienia obowiązkowego OC. Ceny ubezpieczenia Auto Szyby oscylują w granicach od 80 do 180 zł