Ubezpieczenie podróży zagranicznych - turystyczne

Wybierając się w podróż życia warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, które pozwoli w pełni cieszyć się wyjazdem oraz poczuć się bezpiecznie. Niewielka składka zapewni ochronę bez względu na charakter wyjazdu. Nieważne czy jest to podróż na wakacje, do pracy czy w celach służbowych.

Ubezpieczenie turystyczne kupowane jest najczęściej w przypadku wyjazdu zagranicznego. Jednakże jego charakter jest bardziej okazjonalny. Dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia turystycznego w momencie wzmożonego natężenia urlopowego takiego jak ferie zimowe lub wakacje. Produkt ten jest równie chętnie nabywany w momencie wyjazdu osoby pracującej za granicą. W tym przypadku można uniknąć wysokich kosztów zagranicznego leczenia. Istotny jest również szybki dostęp do pomocy specjalistów oraz kompleksowej diagnostyki.

Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko urlop i środki finansowe związane z jego organizacją. To również zapewnienie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe bezpiecznego przebiegu zaplanowanej wycieczki. Mowa o działaniach w postaci:

 • ubezpieczenia bagażu,
 • zabezpieczenie w wyniku utraty kart płatniczych,
 • ubezpieczenie od wcześniejszego powrotu, odwołania imprezy czy anulowania noclegu,
 • ubezpieczenie osób aktywnie spędzających urlop np. snowboard, wspinaczka, narty.
 • pokrycia kosztów leczenia,
 • ochrona NNW.

Ubezpieczenie turystyczne jest nieodłącznym elementem każdej podróży. Dlatego koniecznie należy się w nie zaopatrzyć. Polisa umożliwia wyjazd bez lęku o dodatkowe koszty. Ponadto chroni nas w momencie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń – związanych ze zdrowiem kradzieżą bagażu albo utratą dokumentów. Wówczas można liczyć na wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego oraz pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

 

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia (koszty, które musi ponieść Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłym zachorowaniem podczas pobytu poza granicami kraju)
 • koszty transportu (koszty poniesione na transport z miejsca wypadku, pomiędzy szpitalami i powrotem do kraju)
 • koszty ratownictwa (niezbędne i udokumentowane koszty ratownictwa i poszukiwania Ubezpieczonego, który uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu podczas pobytu zagranicą)
 • usługi assistance  (koszty oraz zorganizowanie pomocy związanej z nagłymi zdarzeniami zaistniałymi podczas wyjazdu)
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków  (ta ochrona, gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub trwałego inwalidztwa, które powstało w wyniku następstwa nagłych zdarzeń losowych)
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej  (polega to na zorganizowaniu i pokryciu kosztów związanych z koniecznością pobytu osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji)
 • odpowiedzialność cywilna  (pokrycie szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego, osoby lub zwierzęta za które jest odpowiedzialny, innym osobom w czasie podróży)
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu
 • koszty przerwania podróży  (koszty poniesione przez Ubezpieczonego na wcześniejszy powrót do kraju spowodowany śmiercią bliskiej osoby Ubezpieczonego lub jego nagłym zachorowaniem)

Rodzaje ubezpieczeń:

 • z uwagi na liczbę ubezpieczonych
  1. indywidualne
  2. rodzinne
  3. grupowe
 • z uwagi na okres podróży
 1. krótkoterminowe
 2. roczne

Sami wybieracie Państwo najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia.

 

 

Zapraszamy do naszego biura

Centrum Dobrych Ubezpieczeń

Agnieszka Kubacka

ul. Waszyngtona 20 lok 10, 42-217 Częstochowa

tel. 572 506 907